wiersz #13 - jesień

Wiersz #13 – Jesień

Wiersze, które napisałem. Według mnie nie są porywające, choć mam nadzieję, że komuś się spodobają. Tworzę je przy muzyce, bez której one by nie powstały. Muzyka odgrywa rolę wzbudzającą nastrój, emocje. Dlatego niemal przy każdym wierszu jest informacja przy jakiej muzyce napisałem danych wiersz. Czasem są to tylko sekundy jakiegoś utworu. Wiersze są dla mnie ważne, lecz nie powstają zbyt często. To pierwszy wiersz z muzyką, przy której potrwał i jak często mnie samego zaciekawił po tym jak go przepisałem na czysto. Zapraszam.

Jesień

Moja brama onegdaj zielona,
Tonąca w mroku promieni
Grających na liściach świetlną melodię.
Dzień życia o pełnych wiatru żaglach.
Potem nie wiem kiedy, bez śladów
Rozpoznanych zawczasu na niebie,
Skrytych w bliskich mi leśnych ostępach.
Tyle kroków zrobionych po miejskich chodnikach.
Mechaniczne zabytki ludzkiego geniuszu
Kradnące rzeczywistość sprzed mych oczu.
Kolejny spacer w bliskich mi leśnych ostępach.
Niewinny refleks promienia światła między liśćmi
Wybudza z letargu współczesnej mechaniki.
Moja brama nie jest już zielona.
Jesień przyrody odznaczyła się w niej.
Zaślepiony mechaniką w codzienności kroków
Dopiero tej chwili dostrzegam upływ czasu.
Jesienne siwe liście opadają wokół mnie,
Kolory jesieni nadają głębi mej pamięci.
Obrazy minionych powiewów mijanych osób.
Tęsknota do niedostrzeżonych onegdaj zdarzeń.
Stoję u mej bramy omotany subtelnie
Fala za falą echami dawnych historii,
Cieniami widzianych obrazów życia.
Krople deszczu jak chłopięce marzenia
O podboju odległych gwiezdnych szlaków.
Świetlne nicie pradawnych marzeń
Wynurzają się z przeszłych wspomnień
Oplatając me stopy przed dalszymi krokami.
Otwieram oczy i ruszam dalej ku temu co za bramą.
Za chłopięcymi marzeniami sprzed lat,
Pomiędzy filarami lęku, mieliznami zaufania.
W końcu o swego schyłku wierząc w swoje kroki.
Wybaczam tym co bezwiednie zawiedli,
Kochając tych co u boku mego idą ze mną…

Napisane 22.09.2018 przy muzyce Orion’s Return – Cliff Masterson – audionetwork.com