toczenie wałków

Toczenie wałków

Wpis ten powstał w odpowiedzi na zainteresowanie ramowymi procesami technologicznymi wałków. W dydaktyce bardzo popularnymi procesami technologicznymi są te, które dotyczą wałków oraz tulei ze względu na możliwość uwzględnienia wielu różnorodnych kwestii technologicznych (rodzaje obróbki, ustalenie i zamocowanie przedmiotu, parametry obróbkowe, produkcja seryjna i jednostkowa).

W artykule Toczenie powierzchni walcowych – wałki odniosłem się do podstawowych informacji związanych z tym toczeniem jako rodzajem obróbki skrawaniem.

toczenie wałków

Znacznego wsparcia przy opracowywaniu tego wpisu udzieliła firma SANDVIK Polska.