Ramowy proces technologiczny tulei

Proces technologiczny tulei, część 3 i 4

Proces technologiczny to ciąg powiązanych i następujących po sobie operacji technologicznych. Kolejne części opisujące proces technologiczny tulei części 3 i 4 przedstawiają odpowiednio operacje 20 i 30. Operacja 20 to obróbka drugiej strony tulei na tokarce produkcyjnej jako kolejna operacja w ramach wariantu procesu technologicznego z wykorzystaniem obrabiarek konwencjonalnych. Proces technologiczny tulei, część 3 Operacja… Read More

Ramowy proces technologiczny tulei

Proces technologiczny tulei, część 1 i 2

Proces technologiczny powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie studentów. Podjąłem, nie sam, wyzwanie przedstawienia kompleksowego wielowariantowego ramowego procesu technologicznego części klasy tuleja. Niniejsze wprowadzenie dotyczy już 2 odcinka serialu, który z przerwami jest publikowany na wortalu procestechnologiczny.com.pl. Proces technologiczny tulei, część 1 http://procestechnologiczny.com.pl/proces-technologiczny-tulei-czesc-2/ Pierwsza część procesu technologicznego części klasy tuleja przedstawia projekt i analiza założeń produkcyjnych. Już… Read More