toczenie wałków

Toczenie wałków

Wpis ten powstał w odpowiedzi na zainteresowanie ramowymi procesami technologicznymi wałków. W dydaktyce bardzo popularnymi procesami technologicznymi są te, które dotyczą wałków oraz tulei ze względu na możliwość uwzględnienia wielu różnorodnych kwestii technologicznych (rodzaje obróbki, ustalenie i zamocowanie przedmiotu, parametry obróbkowe, produkcja seryjna i jednostkowa). W artykule Toczenie powierzchni walcowych – wałki odniosłem się do… Read More

obrabiarki konwencjonalne i CNC

Obrabiarki konwencjonalne i CNC

Obrabiarki konwencjonalne nadal są produkowane i stanowią ofertę nie jednego dostawcy. Wynika to przede wszystkim z potrzeb realizacji zadań technologicznych, które nie wymagają technologii CNC. Obrabiarki konwencjonalne i CNC Wpis traktuje nie tylko o obrabiarkach konwencjonalnych, lecz także o usłudze zwanej retrofitting, która polega na modyfikacji starych obrabiarek konwencjonalnych do poziomu obrabiarek NC/CNC. To ciekawa… Read More

Ramowy proces technologiczny tulei

Proces technologiczny tulei, część 5 i 6

, ostatnie obróbkowe operacje technologiczne w ramach procesu technologicznego bazującego na obrabiarkach konwencjonalnych. Współcześnie trudno by było być może wyszukać zakład produkcyjny gdzie tak to by było wykonywane. Jednak taki proces technologiczny z wykorzystaniem wyłącznie konwencjonalnych obrabiarek posiada ogromne walory dydaktyczne, gdyż pozwala na przedstawienie podstaw, pokazania i omówienie obróbek tak jak one w swoich… Read More

Ramowy proces technologiczny tulei

Proces technologiczny tulei, część 3 i 4

Proces technologiczny to ciąg powiązanych i następujących po sobie operacji technologicznych. Kolejne części opisujące proces technologiczny tulei części 3 i 4 przedstawiają odpowiednio operacje 20 i 30. Operacja 20 to obróbka drugiej strony tulei na tokarce produkcyjnej jako kolejna operacja w ramach wariantu procesu technologicznego z wykorzystaniem obrabiarek konwencjonalnych. Proces technologiczny tulei, część 3 Operacja… Read More

obróbki EDM

Obróbki EDM – elektroerozyjne

Obróbki EDM (ang. Electrical Discharge Machining) należą do grupy obróbek bezwiórowych i wykańczających. Obróbki EDM umożliwiają: elektrodrążenie wgłębne (odwzorowanie kształtowe elektrody), cięcie drutem, drążenie otworów. Materiał z powierzchni przedmiotu obrabianego jest usuwany w wyniku wzbudzania okresowych wyładowań iskrowych lub oddziaływania łuku elektrycznego. Wyładowania odbywają się między przedmiotem obrabianym a narzędziem (elektrodą roboczą) w ośrodku roboczym o właściwościach dielektrycznych.… Read More

Przemysl 4.0, MTO MACHTOOL 2016

Przemysł 4.0 MTP Machtool 2016

Międzynarodowe Targi Poznańskie MACHTOOL 2016 i imprezy towarzyszące były kolejnym wydarzeniem tego typu w Polsce, podczas których podejmowane zagadnienie IV Rewolucji Przemysłowej. Przemysł 4.0 i MACHTOOL 2016 Powszechnie mówi się o postępie technologicznym, lecz jednocześnie nie następują istotne wdrożenia nowych technik wytwarzania. Postęp technologiczny ma przede wszystkim charakter jakościowy. Innowacyjność polega na jakości, a także… Read More

Ramowy proces technologiczny tulei

Proces technologiczny tulei, część 1 i 2

Proces technologiczny powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie studentów. Podjąłem, nie sam, wyzwanie przedstawienia kompleksowego wielowariantowego ramowego procesu technologicznego części klasy tuleja. Niniejsze wprowadzenie dotyczy już 2 odcinka serialu, który z przerwami jest publikowany na wortalu procestechnologiczny.com.pl. Proces technologiczny tulei, część 1 http://procestechnologiczny.com.pl/proces-technologiczny-tulei-czesc-2/ Pierwsza część procesu technologicznego części klasy tuleja przedstawia projekt i analiza założeń produkcyjnych. Już… Read More

Otwarcie CIW w Bydgoszczy

29 kwiecień w Bydgoszczy dla większości Bydgoszczan nie był w żaden sposób wyjątkowy. Dla niektórych jednak był to ważny dzień. Pisałem o tym w jednym z wcześniejszych wpisów na wortalu procestechnologiczny.com.pl pt. “CIW – otwarcie w Bydgoszczy“. Centrum Innowacyjnych Wdrożeń, relacja Otwarcie niewielkiego ośrodka o charakterze szkoleniowym było godne jego możliwości. To pierwszy z planowanych 7.… Read More

Wieloszczękowe uchwyty obróbkowe.

Wieloszczękowe uchwyty obróbkowe

Wieloszczękowe uchwyty obróbkowe są jednymi z najpopularniejszych w procesach technologicznych. Ten wpis opublikowałem na swoim wortalu technologicznym procestechnologiczny.com.pl. Uchwyty obróbkowe są niezbędnymi elementami UOPN (Układu Obrabiarka Przedmiot Narzędzie), które są wykorzystywane do ustalania i zamocowywania przedmiotu obrabianego. Uchwyty trójszczękowe pozwalają m.in, centrowanie przedmiotu, co z punktu widzenia operacji toczenia ma istotne znaczenie. Przedstawiony wpis stanowi… Read More