Przemysl 4.0, MTO MACHTOOL 2016

Przemysł 4.0 MTP Machtool 2016

Międzynarodowe Targi Poznańskie MACHTOOL 2016 i imprezy towarzyszące były kolejnym wydarzeniem tego typu w Polsce, podczas których podejmowane zagadnienie IV Rewolucji Przemysłowej.

Przemysł 4.0 i MACHTOOL 2016

Powszechnie mówi się o postępie technologicznym, lecz jednocześnie nie następują istotne wdrożenia nowych technik wytwarzania. Postęp technologiczny ma przede wszystkim charakter jakościowy. Innowacyjność polega na jakości, a także na wdrażaniu rozwiązań hybrydowych zarówno obróbek jak i obrabiarek hybrydowych.

Materiałoznawstwo jest dziedziną, w której postęp technologiczny przynosi nowe materiały.

Rewolucja przemysłowa określana mianem Przemysł 4.0 (Industry 4.0 lub Factory 4.0) została wprowadzana przez inżynierów niemieckich. Przemysł 4.0 dąży do powstania autonomicznych fabryk bazujących na “gospodarce” danymi informatycznymi.

Coraz częściej firmy, tak jak miało to miejsce podczas MTP MACHTOOLL 2016, dla przykładu CAMdivision, KUKA i Siemens wspólnie prezentowali swoje oferty po szyldem IV Rewolucji Przemysłowej. Współdziałanie firm o jakże różnych ofertach i asortymencie stanowi przykład rozwoju nowych usług w obszarze szeroko rozumianego przemysłu.

W przygotowanym materiale, swoistej relacji z MTP MACHTOOL 2016 szerzej odniosłem się do idei Przemysłu 4.0.