Ramowy proces technologiczny tulei

Proces technologiczny tulei, część 3 i 4

Proces technologiczny to ciąg powiązanych i następujących po sobie operacji technologicznych. Kolejne części opisujące proces technologiczny tulei części 3 i 4 przedstawiają odpowiednio operacje 20 i 30.

Operacja 20 to obróbka drugiej strony tulei na tokarce produkcyjnej jako kolejna operacja w ramach wariantu procesu technologicznego z wykorzystaniem obrabiarek konwencjonalnych.

Proces technologiczny tulei, część 3

Operacja 30 tego procesu technologicznego tulei polegająca na wierceniu 8 otworów w kołnierzu, a więc o osiach równoległych względem siebie i osi głównej tulei. Przypomnę jedynie, iż osie nie są fizyczne, nie ma ich bezpośredniej fizycznej interpretacji. Powierzchnie walcowe zewnętrzne (wałka) i wewnętrzne (otworu) stanowią wzorzec dla każdej z osi.

Proces technologiczny tulei, część 4 – wiercenie

W przypadku wiercenia bardzo ważną rolę pełni wiertarski uchwyt obróbkowy, który ma istotny wpływ na aspekty jakościowe obróbki. Rozstawienie tulei wiertarskich, kwestia ustalenia i zamocowania samego przedmiotu obrabianego stanowią o dokładności obróbki.

Projekt uchwytu obróbkowego uwzględnia, powinien uwzględniać, obliczenia mające na celu jak najdokładniejsze oszacowanie wpływu konstrukcji na błędy obróbkowe. Współcześnie zagadnienie zaimplementowania oprzyrządowania technologicznego w programach i systemach CAD/CAM nadal stanowi ogromne wyzwanie inżynierskie. Wieloczynnikowość zagadnienia stanowi istotne utrudnienie.