Ramowy proces technologiczny tulei

Proces technologiczny tulei, część 1 i 2

Proces technologiczny powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie studentów. Podjąłem, nie sam, wyzwanie przedstawienia kompleksowego wielowariantowego ramowego procesu technologicznego części klasy tuleja. Niniejsze wprowadzenie dotyczy już 2 odcinka serialu, który z przerwami jest publikowany na wortalu procestechnologiczny.com.pl.

Proces technologiczny tulei, część 1

http://procestechnologiczny.com.pl/proces-technologiczny-tulei-czesc-2/

Pierwsza część procesu technologicznego części klasy tuleja przedstawia projekt i analiza założeń produkcyjnych. Już na etapie doboru materiału można rozważać wariantowość. Wynika to nie tylko z właściwości mechanicznych materiału, lecz także z dostępności gatunków metali (w tym przypadku stali do obróbki plastycznej) i zalecanych zastosowań. Istotnym założeniem jest przedstawienie kilku wariantów opracowanych dla różnych założeń (obróbka seryjna, jednostkowa, klasyczne obrabiarki, obrabiarki CNC). Wzajemne zestawienie ma ogromne znaczenie edukacyjne, gdyż w jasny i klarowny sposób przedstawia różnice, wady i zalety opracowanych wariantów.

Druga część procesu technologicznego części klasy tuleja ukazuje uogólnioną marszrutę przyjętego procesu technologicznego oraz pierwszą (numer: 10) operację technologiczną, w ramach której obróbka jest realizowana na półfabrykacie (odkuwka lub odlew dla produkcji seryjnej).

Docelowo część informacji, szczególnie dotyczących technik wytwarzania będzie udostępnionych w ramach portalu tewy.pl (technikiwytwarzania.pl)