Drgania samowzbudne - stabilność obróbki.

Drgania samowzbudne

Artykuł przeniosłem z wortalu highspeedmachining.eu, który ze względu na brak możliwości realizacji pierwotnych założeń biznesowych jest wygaszany poprzez przenoszenie jego treści na wortal procestechnologiczny.com.pl

W przypadku obróbek szybkościowych, szczególnie kształtujących i wykańczających (HSM/HSC – ang. High Speed Machining/Cutting) stabilność obróbki jest bardzo ważnym zagadnieniem.

Drgania samowzbudne - stabilność obróbki.

Artykuł traktuje o optymalizacji obróbki skrawaniem z uwzględnieniem zagadnienia stabilności obróbki szybkościowej. Aktualnie zagadnienia oddziaływań dynamicznych w UOPN (Układ Obrabiarka Przedmiot Narzędzie) stanowią jeden z ważniejszych obszarów badawczych. Szczególnie do tego zagadnienia podchodzi przemysł lotniczy, który wspiera wiele kierunków rozwoju, które mają docelowo zminimalizować błędy obróbkowe w trakcie procesów technologicznych (m.in. obróbka wirtualna uwzględniająca oddziaływania dynamiczne, w tym drgania samowzbudne oraz standard STEP-NC.)

Obróbka stabilna – drgania samowzbudne